BG  EN  

Изследвания

Group order by Rendering engine Изследване Цена Мерни Единици Референтни Стойности
10Биохимия АСАТ 3.00 U/l

0.00 - 41.0

10Биохимия AЛАТ 3.00 mmol/l

0,00-41,0 mmol/l

10Биохимия ГГТП 3.00 U/I

Мъже: 11.0-49.0

Жени : 7.0- 32.0

10Биохимия Креатинин 3.00 μmol/l

44 - 134

10Биохимия Пикочна киселина 3.00 μmol/l

Мъже , Жени до 65 г.: до 440

Мъже , Жени над 65 г.: до 500

10Биохимия ГГТП 3.00 U/l

Мъже: 11.0 - 49.0

Жени: 7.0 - 32.0

10Биохимия Алкална фосфатаза 3.00 U/l

Мъже: 40 - 129

Жени: 35 - 104

10Биохимия Холестерол 3.00 mmol/l

2.30 - 5.80

10Биохимия Триглицериди 3.00 mmol/l

0.70 - 2.30

10Биохимия HDL - холестерол 3.00 mmol/l

норма: до 1.40  

стандартен риск: 0.90 - 1.40

висок риск: под  0.90

10Биохимия LDL - холестерол 3.00 mmol/l

до 3.8

10Биохимия Липиден профил 11.00 mmol/l


10Биохимия Билирубин общ 3.00 μmol/l

възрастни: до 21

деца над 1 м.в.: до 17

10Биохимия Билирубин директен 3.00 μmol/l

0.0 - 4.0

10Биохимия Амилаза серум 3.00 U/l

28 - 100

10Биохимия Липаза 6.00 U/l

до 190

10Биохимия Албумин 3.00 g/l

35.00 - 55.00

10Биохимия Общ белтък 3.00 g/l

64.0 - 83.0

10Биохимия Натрий /Na/ 3.00 mmol/l

135 - 155

10Биохимия Калий /K/ 3.00 mmol/l

3.50 - 5.60

10Биохимия Хлориди /Cl/ 3.00 mmol/l

95.0 - 110.0

10Биохимия Калций /Ca/ 3.00 mmol/l

Възрастни: 2.20 - 2.55

Деца  над 5 г.: 2.30 - 2.75

10Биохимия Фосфор /P/ 3.00 mmol/l

Възрастни: 0.87 - 1.45

Деца над1 г.: 1.1 - 2.0

10Биохимия Магнезий /Mg/ 3.00 μmol/l

Възрастни : 0.60 - 1.07

Деца: 0.70 - 1.05

10Биохимия Желязо /Fe/ 3.00 μmol/l

Мъже: 11.0 - 28.0

Жени: 6.60 - 26.0

10Биохимия ЖСК 5.00 μmol/l

20.00 - 62.00

10Биохимия ТЖСК 5.00 μmol/l

50.00 - 72.00

10Биохимия Йонизиран калций /Ca++/ 5.00 mmol/l

1.12 - 1.23

10Биохимия Литий / Li / 15.00 mmol/l

Терапевтични граници: 0.60 -1.20

10Биохимия ЛДХ 3.00 U/l

240 - 480

10Биохимия Креатинкиназа /CPK/ 3.00 U/l

Мъже: 0 - 170

Жени: 0 - 142

10Биохимия Креатинкиназа - MB фракция 3.00 U/l

0.00 - 25.00

10Биохимия Тропонин 25.00 ng/ml

0.010 - 0.030

10Биохимия GFR/Креатининов клирънс/ 10.00


10Биохимия Холинестераза 10.00 U/l

3650 - 12920

10Биохимия Глюкоза 3.00 mmol/l

3.05- 6.38 mmol/l

10Биохимия Микробиологична посявка влагалищен секрет + Антибиограма 24.00


10Биохимия Zn/цинк в кръв/ 29.30 µg/dL

44 - 115

10Биохимия Cu/мед в кръв/ 29.70 µg/dL


10Биохимия C4 28.50 g/L


10Биохимия C4 28.50 g/L


10Хематология Кръвна картина 6.00


10Хематология Кръвна картина - / CBC + 3 DIF/ 7.00


10Хематология Кръвна картина - / CBC + 5 DIF/ 8.00


10Хематология СУЕ /ESR/ 3.00 mm

5 - 18

10Хематология Диференциална кръвна картина 10.00


10Хематология Морфология на еритроцити 10.00


10Хематология Тромбоцити по Fonio 10.00 10^9/l

150 - 450

10Паразитология Токсоплазмоза IgM/ELISA/ 20.00 IU/ml

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1- сива зона

над 1- положителен

10Паразитология Токсоплазмоза IgG/ELISA/ 20.00 IU/ml

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1- сива зона

над 1- положителен
10Паразитология Токсоплазмоза IgM+IgG/ELISA/ 35.00


10Паразитология Ехинококоза 20.00

под 0.9 - отрицателен

от 0.9 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен

10Паразитология Малария 20.00


10Паразитология Чревни протозои и хелминти 15.00


10Паразитология Здравна книжка 17.00


10Паразитология Изследване за ентеробиоза /острици/ 7.00


10Паразитология Изследване за чревни протозои /ламблии/ 7.00


10Паразитология Антигенен тест за трихомоноза 25.00


10Паразитология Консултация със специалист паразитолог 40.00


10Паразитология Токсокароза (VLM) IgG /ELISA/ 25.00 Index

под 0.9: отрицателен, 0.9-1.1: сива зона; над 1.1: положителен

10Паразитология Изследване за тропически и редки паразитози 20.00


10Паразитология Макроскопско изследване за хелминти 10.00


10Паразитология Mорфологично изследване за Cryptosporidium spp. 20.00


10Паразитология Микроскопско изследване на кожа за Demodex spp. 15.00


10Паразитология Микроскопско изследване на мигли за Demodex spp. 15.00


10Въглехидратна обмяна HbA1C /Гликиран хемоглобин/ 16.00 %

4.0 - 6.0

10Въглехидратна обмяна ОГТТ 8.00 mmol/l

Глюкоза - 0 '- 3.05 - 6.38

Глюкоза - 60' - до 11.0

Глюкоза - 120' - до 7.70

Глюкоза - 180' - до 6.60

10Въглехидратна обмяна Инсулин 18.00 uU/ml

3.0 - 17.0

10Въглехидратна обмяна Инсулинова резистентност 20.00

норма: под  2.5

вероятна инс.резистентност:  над 2.5

диабетици: над 5

10Въглехидратна обмяна C - peptide 20.00 ng/ml

1.1 - 4.4

10Въглехидратна обмяна Кръвно - захарен профил 8.00 mmol/l

8ч.  - Глюкоза/8h Glucose/ : 3.05 - 6.38

12ч. - Глюкоза/12h Glucose/ : 3.05 - 6.38

16ч. - Глюкоза/16h Glucose/ : 3.05 - 6.38

10Коагулация Протр.време /PT/ 7.00


10Коагулация АПТТ 7.00 sec

25 - 35

10Коагулация Фибриноген 7.00 g/l

2.00 - 4.00

10Коагулация Време на кървене 3.00 sec

120 - 240

10Коагулация Време на съсирване 3.00 sec

180 - 360

10Коагулация D-dimer 27.00 μgFEU/ml

до 0.5

10Урини Микроалбуминурия 12.00 mg/l mg/24h

В спонтанна урина: 0 - 20 

В 24ч. урина: 0 - 30

10Урини Урина 10+1 7.00


10Урини Ph 1.00

4.5 - 8.0

10Урини Относително тегло 1.00

1.015 - 1.025

10Урини Белтък в урина 1.00

отрицателен резултат

10Урини Захар в урина 1.00

отрицателен резултат

10Урини Билирубин в урина 1.00

отрицателен резултат

10Урини Уробилиноген в урина 1.00

неувеличен

10Урини Кръв в урина 1.00

отрицателен резултат

10Урини Нитрити 1.00

отрицателен резултат

10Урини Кетони 1.00

отрицателен резултат

10Урини Седимент 3.00


10Урини - количествен анализ Амилаза в урина 3.00 U/l

под 460

10Урини - количествен анализ Калций в спонтанна урина 3.00 mmol/l


10Урини - количествен анализ Креатинин в спонтанна урина 3.00 μmol/l

Мъже: 3540 - 24600

Жени: 2550 - 20000

10Урини - количествен анализ Урея в спонтанна урина 4.00 mmol/l

150 - 500

10Урини - количествен анализ Захар в урина /24ч./ 3.00 mmol/l/24h

до 0.83

10Урини - количествен анализ Урея в урина /24ч./ 4.00 mmol/l

до 580

10Урини - количествен анализ Креатинин в урина /24ч./ 3.00 μmol/l

Mъже: 7100 - 17700

Жени: 5300 - 15900

10Урини - количествен анализ Пикочна киселина в урина /24ч./ 4.00 μmol/24h

1190 - 4160

10Урини - количествен анализ Калций в урина /24ч./ 3.00 mmol/l

2.5 - 8.0

10Урини - количествен анализ Фосфор в урина /24ч./ 3.00 mmol/l

12.9 - 42.0

10Урини - количествен анализ Магнезий в урина/24ч./ 3.00 mmol/l

2.5 - 8.5

10Урини - количествен анализ Натрий в урина/ 24ч./ 3.00 mmol/l

40 - 220

10Урини - количествен анализ Калий в урина/24ч./ 3.00 mmol/l

25 - 125

10Урини - количествен анализ Хлориди в урина /24h / 3.00 mmol/l

170 - 250

10Урини - количествен анализ Количество белтък в урина /24ч./ 3.00 mg/24h

 28 - 141

10Урини - количествен анализ Количество белтък в спонтанна урина 3.00 mg/l

до 150

10Хормони TSH 15.00 μIU/ml

0.27 - 4.20

10Хормони FT4 15.00 pmol/l

10 - 25

10Хормони FT3 15.00 pmol/l

2.8 - 7.1

10Хормони A - TPO 15.00 U/ml

0.00 - 34.05

10Хормони LH 15.00 mIU/ml

Ж-Фол.: до 12.6

Ов.: до 95.6

Лут.: до11.4

Мено: до 58.5

10Хормони FSH 15.00 mIU/ml

Ж - Фол: до 12.5

Ов: до 21.5

Лут: до 7.7

Мено: до 134.8

10Хормони Prolactin 15.00 μIU/ml

Мъже: 86 - 390

Жени: 72 - 511

10Хормони Estradiol 15.00 pg/ml

Ж - Фол: 12.5 - 166

Ов: 85.51 - 498

Лут: 43.8 - 211

Мено: 5.0 - 54.7

10Хормони Progesteron 15.00 ng/ml 0.050 - 0.149
10Хормони Testosterone 15.00 ng/ml

Жени: 0.06 - 0.82

Мъже: 2.80 - 8.00

10Хормони DHEA-S 15.00 μmol/l

Ж: 1.8 - 7.7

Mено: 0.5 - 2.6

M: 2.6 - 7.7

Новородени: 0.5 - 38

Деца до 6г.: 0.1 - 0.8

10Хормони Androstendion 18.00 ng/ml

Жени /11 - 53 г./:  0.25 - 3.89

Мъже /11-82 г./: 0.45 - 4.20

10Хормони 17- OH Progesterone 28.50 ng/ml Жени:
Фоликулна фаза:  0.13 - 0.89
Лутеална фаза:  0.16 - 2.05
Менопауза:  0.13 - 1.38
Мъже: 0.20 - 1.38
10Хормони Free Testosterone 30.00 ng/ml

Мъже: 0.026 - 0.167

Жени: 0.0008 - 0.107

10Хормони SHBG 20.00 nmol/l

Мъже: 14.5 - 48.4

Жени / до 50 г./: 26.1 - 110

10Хормони Cortisol 8ч. 15.00 nmol/l

171 -  536

10Хормони Cortisol 17ч. 15.00 nmol/l

64 - 340

10Хормони ACTH 25.00 pg/ml

7.2 - 63.3

10Хормони Паратхормон 18.00 pg/ml

15 - 65

10Хормони Anti TSHR /TRAK / 25.00 U/ml

0.00 - 1.5

10Хормони Соматотропен хормон 25.00 ng/ml

Мъже: до 6.8

Жени: до 12.5

10Хормони Washout - Паратхормон 20.00


10Хормони Vitamin D Total /25-OH/ 25.00 ng/ml

30 - 70

10Хормони Washout FT4 20.00


10Хормони Anti Thyreoglobulin 20.00 IU/ml

0.00 - 115.00

10Хормони Vit B12 18.00 pg/ml

197-866

10Хормони Ferritin 18.00 ng/ml

Мъже: 30 - 400

Жени: 13 - 150

10Хормони Фолиева к-на 18.00 ng/ml

3.10 - 17.5

дефицит - при стойности под 2.20

10Хормони Osteocalcin 18.00 ng/ml

15 - 46

10Хормони Betacrosslaps 18.00 ng/ml

Жени: дo 0.573

Мено: до 1.008

Mъже/ 30-50г/ : дo 0.584

Мъже /над 50г/ :  до 0.854


10Хормони Inhibin B 66.00 pg/ml

Проби се взимат от понеделник до четвъртък.

10Хормони IGF 1 (somatomedin c) 45.90 ng/ml


10Хормони hGH (Соматотропен хормон) 24.90 ng/ml


10Туморни маркери CEA 18.00 ng/ml

0 - 3.4

10Туморни маркери CA 15-3 18.00 U/ml

0 - 25

10Туморни маркери CA 125 18.00 U/ml

0 - 35

10Туморни маркери CA 19-9 18.00 U/ml

0 - 39

10Туморни маркери Total PSA 18.00 ng/ml

40-50г. до 2.0

50-60г. до 3.1

60-70г. до 4.1

над 70г. до 4.4

10Туморни маркери Free PSA 18.00 ng/ml


10Туморни маркери beta HCG 18.00 mIU/ml

0 - 1 (при небременни)

10Туморни маркери AFP 18.00 U/ml

до 5.8

10Туморни маркери Thyreoglobulin 20.00 ng/ml

3.5 - 77

10Туморни маркери SCC 25.00 μg/l

0.16 -1.5

10Туморни маркери HE 4 60.00 pmol/l


10Туморни маркери ROMA Index 70.00


10Туморни маркери Cyfra 21-1 27.00 ng/ml

0 - 3.3

10Туморни маркери CA 72-4 28.80 IU/ml

0 - 6.9

10Туморни маркери S-100 72.00 µg/l

0 - 0.105

10Туморни маркери NSE - Невронспецифична енолаза 35.70 ng/ml

0 - 17.00

10Туморни маркери Beta2-Microglobulin 33.00 mg/L

1.09 - 2.53

10Микробиология Микробиологична посявка СНГ+ Антибиограма 48.00


10Микробиология Aнтибиограма - стандартна 10.00


10Микробиология Антибиограма - разширена 20.00


10Микробиология Микоплазама и Уреаплазма 25.00


10Микробиология Микробиологична посявка урина + Антибиограма 23.00


10Вирусология WASSERMAN /VDRL/ 12.00


10Вирусология HIV1/2 15.00


10Вирусология Anti HAV IgM /Хепатит А/ 15.00


10Вирусология HCV / Хепатит C / 15.00


10Вирусология HBsAg / Хепатит B / 15.00


10Вирусология Anti HBs 20.00 miU/ml

под 10 - отрицателен

от 10 до 100 сива зона

над 100 - положителен

10Вирусология HBeAg 20.00


10Вирусология Anti HBe 20.00


10Вирусология HBc IgM 20.00


10Вирусология Anti HBc total 20.00


10Вирусология Anti HBe 20.00


10Вирусология HSV 2 IgM 22.00 RU

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен

10Вирусология HSV 2 IgG 22.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22- сива зона

над 22 - положителен
10Вирусология HSV 2 IgG+IgM 38.00


10Вирусология HSV 1 IgM+IgG 38.00


10Вирусология HSV 1 IgM 22.00 R

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен


10Вирусология HSV 1 IgG 22.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22- сива зона

над 22 - положителен
10Вирусология CMV IgM /ELISA/ 17.00 Index

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен
10Вирусология CMV IgG /ELISA/ 17.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22- сива зона

над 22 - положителен


10Вирусология CMV IgM + IgG /ELISA/ 30.00


10Вирусология Рубеола IgM 22.00 AI

до 9 - отрицателен

от 9 до 11- сива зона

над 11 - положитителен

10Вирусология Рубеола IgG 22.00 AI

до 9 -  отрицателен

от 9 до 11- сива зона

над 11 - положителен

10Вирусология Рубеола IgM + IgG 35.00


10Вирусология Anti VZV IgG /Варицела IgG 22.00 IU/L

до 80 - отрицателен

от 80 до 110 сива зона

над 110 - положителен

10Вирусология Anti VZV IgМ /Варицела IgМ 22.00 R

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен
10Вирусология EBV IgG 22.00 AI/ml

до 9 - отрицателен

от 9 до 11 сива зона

над 20 - положителен

10Вирусология EBV IgM 22.00 AI/ml

до 9 - отрицателен

от 9 до 11 сива зона

над 20 - положителен
10Вирусология Консултация със специалист вирусолог 20.00


10Вирусология Calprotectin - количествен 35.00 μg/g

< 50 - отрицателен: 50 - 120 - граничен: >120 - положителен

10Инфекциозна серология Chlamydia tr. IgG /ELISA/ 18.00 NTU

под 9 - отрицателен

от 9 до 11 - сива зона

над 11 - положителен
10Инфекциозна серология Chlamydia tr. Ig A /ELISA/ 18.00 NTU

под 9 - отрицателен

от 9 до 11 - сива зона

над 11 - положителен
10Инфекциозна серология Chlamydia IgG+IgA /ELISA/ 30.00


10Инфекциозна серология Helycobacter pylori IgG /ELISA/ 22.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22 - сива зона

над 22 - положителен

10Инфекциозна серология Borelia burgdorferi IgM /Лаймска болест / 18.00 Index

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен

10Инфекциозна серология Borelia burgdorferi IgG /Лаймска болест/ 18.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22 - сива зона

над 22 - положителен

10Инфекциозна серология Borelia burgdorferiI gM и IgG /Лаймска болест/ 30.00


10Инфекциозна серология Yersinia IgA /ELISA/ 25.00 U/ml
10Инфекциозна серология Yersinia IgG /ELISA/ 25.00 U/ml
10Инфекциозна серология PCR-Coronavirus (SARS coronavirus 2) 60.00


10Инфекциозна серология Бърз тест за COVID-19 IgG/IgM 20.00


10Инфекциозна серология COVID-19 Antigen 15.00


10Инфекциозна серология Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac - IgG /ELISA/ /ELISA/ 25.00


10Инфекциозна серология Helycobacter pylori IgA /ELISA/ 22.00 Index

< 9 - отр.; 9 -11 - сива зона; >11 - пол.

10Инфекциозна серология Helycobacter pylori Ag - фекален тест количествен 30.00 Index

<0.90 - отр.; 0.90 - 1.10 - сива зона; > 1.10 - полож.

10Имунология Антистрептолизинов титър 8.00 IU/ml

0 - 200

10Имунология Ревматоиден фактор 8.00 IU/ml

до 14

10Имунология CRP 7.00 mg/l

до 6.00

10Имунология Общ IgA 15.00 g/l

0.70 - 4.00

10Имунология Oбщ IgM 15.00 g/l

0.40 - 2.30

10Имунология Общ IgG 15.00 g/l

7.00 - 16.00

10Имунология Общ IgE 15.00 IU/ml

деца: 0 - 200

възрастни: 0 - 100

10Имунология Anti-IA-2/ICA-AB/антиинсулинови антитела 50.00 IU/ml

до 7.5

10Имунология Диагностика на хранителна нетолерантност ( 88 хранителни антигена) 400.00 U/ml

Клас 0-2 няма хранителна нетолерантност;

Клас 3-6 налична хранителна нетолерантност.

10Имунология Церулоплазмин 21.60 mg/dL Проби се взимат от понеделник до четвъртък.
10Имунология ANA - антинуклеарни антитела - ИИФ 24.00 титър

Проби се взимат от понеделник до четвъртък.

10Имунология C3 28.50 g/L


10Имунология anti- tTG-IgG+A (тъканна трансглут.) кол. 46.80 U/ml


10Имунохематология КРЪВНА ГРУПА 17.00


10Имунохематология Алоеритроантитела/при Rh/-/ 40.00


10Имунохематология Алоеритроантитела/при Rh/+/ 22.00


10Други Окултни кръвоизливи 10.00


10Други Тест Наркотици 30.00


10Други Цитонамазка 25.00


10Други ХЕЛИКОБАКТЕР- фекален тест 30.00


10Други Protein S 40.00


10Други Protein C 38.00


10Други Хомоцистеин 30.00 µmol/l

Бременни и деца до 15 г: 8-10; 15-65 год : 12- 15; <65 год 16 -20

10Други HLA-B 27 35.00


10Други Антимюлеров хормон 50.00 ng/ml


10Други Такса биологичен материал 4.00


10Други Резултати от цитонамазки и кръвни групи се получават само на хартиен носител


10Други Ценоразписът в сайта има информативен характер.Лабораторията си запазва правото да актуализира посочените цени.


10Други NT pro-BNP (Предсърден Натриуретичен Пептид) 69.00 pg/ml

0 - 125

10Други Основен спермален анализ 72.00