BG  EN  

За Нас

СМДЛ ”СТАТУС” е  варненска частна лаборатория , която е основана на 01.09.2004 година от Д-р Светослав Тодоров.


”СТАТУС” е лицензирана по закона за лечебните заведения, притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Лабораторията е оборудвана с изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработваане на тестовете.

Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК. СМДЛ ”СТАТУС” има изградена система за вътрешен контрол на лабораторните анализи и участва в системата за външен контрол и оценка на качеството. В лабораторията е осигурена безопасна среда при извършване на тестовете, както за пациентите, така и за медицинския персонал. Използват се така наречените затворени системи за вземане на кръв за еднократна употреба, които след изработване на пробите, се предават за изгаряне.

Персонал

Персоналът на лабораторията е от хора с дългогодишен опит, с доказани умения .

Д-р Светослав Тодоров - Управител ; завеждащ лаборатория "Съборни".

Д-р Диана Вягова - завеждащ лаборатория МЦ "Младост".

Д-р Цветанка Челиева - завеждащ лаборатория ул. "Илинден" 21.

Д-р Лили Стефанова - завеждащ хемотрансфузионна хематология.

Доц. д-р Калина Стоянова, д.м. - завеждащ паразитологична лаборатория.

Доц. д-р В. Русев, д.м. - завеждащ микробиологична лаборатория.

Д-р Деница Цанева д.м. - завеждащ вирусологична лаборатория.

Д-р Светлана Попова - завеждащ лаборатория "Майчин дом".

Д-р Стоянка Танчева - специалист клинична лаборатория.

Д-р Иван Еремиев - лекар.