BG  EN  


Синево България


Синево е европейска верига от медико-диагностични лаборатории, част от шведската здравна организация Medicover Груп. В 59 лаборатории в Централна и Източна Европа се извършват около 98 милиона теста годишно. Компанията е известна с високото качество на лабораторните услуги, предлагани на пациентите.

Синево предлага алтернатива за диагностика в България, залагайки на широка гама от рутинни и усъвършенствани тестове във всички основни области на клиничната патология. Синево България има национална мрежа от 70 пункта за пробовземане в 25 града, която се разраства постоянно. Синево България има над 5.000.000 проведени теста.

Синево България е част от Medicover – водещ международен доставчик на медицински и диагностични услуги. Създадена е през 1995 г. в отговор на нарастващото търсене на висококачествени здравни услуги в Полша. Впоследствие Medicover разширява дейността си и в други страни, за да удовлетвори подобни нужди. Днес най-големата оперативна дейност на Medicover е в Полша, Германия, Румъния и Украйна. Medicover предоставя широк спектър от здравни услуги чрез развита партньорска мрежа от амбулаторни клиники, болници, специализирани лечебни заведения и лаборатории посредством два типа услуги- здравни и диагностични.

Здравни услуги – доставчик на здравно обслужване, финансиран основно от работодатели, които предлагат социални планове, вариращи от базово до специализирано лечение. Основните пазари са Полша и Румъния, двете най-големи и бързо развиващи се икономики в Централна и Източна Европа.

Диагностични услуги – мрежа от лаборатории с международен мащаб и местно познаване на пазара, предлагащи цялостни клинични решения със силна ориентираност към иновациите. Диагностичните отдели работят в Германия, Румъния, Украйна, Полша, Молдова, Сърбия, Турция, Грузия и България. Чрез мрежата от 95 лаборатории и 570 висококачествени стандартизирани пунктове за пробовземане в 10 страни, отделът предлага повече от 3000 услуги. Те включват както рутинни кръвни тестове, така и високоефективна диагностика. За повече информация, посетете:
www.synevo.bg и www.medicover.com"