BG  EN  

За Нас

СМДЛ ”СТАТУС” е  варненска частна лаборатория и започва своята дейност на 01.09.2004 година.

Създадена е с много ентусиазъм и желание да стане място, където пациентите да се изследват качествено, да бъдат посрещани и обслужвани с голямо внимание.
За времето, откакто започнахме работа, се надяваме, че успяхме да постигнем това наше желание, доказателство за което са все по-големия брой пациенти, както и доверието, което създадохме у насочващите ги общопрактикуващи лекари и специалисти.
”СТАТУС” е лицензирана по закона за лечебните заведения, притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Лабораторията е оборудвана с изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработваане на тестовете.

Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК. СМДЛ ”СТАТУС” има изградена система за вътрешен контрол на лабораторните анализи и участва в системата за външен контрол и оценка на качеството. В лабораторията е осигурена безопасна среда при извършване на тестовете, както за пациентите, така и за медицинския персонал. Използват се така наречените затворени системи за вземане на кръв за еднократна употреба, които след изработване на пробите, се предават за изгаряне.

Персонал

Персоналът на лабораторията е от хора с дългогодишен опит, с доказани умения .

Д-р Светослав Тодоров - Управител ; завеждащ лаборатория "Съборни".

Д-р Диана Вягова - завеждащ лаборатория МЦ "Младост".

Д-р Цветанка Челиева - завеждащ лаборатория ул. "Илинден" 21.

Д-р Лили Стефанова - завеждащ хемотрансфузионна хематология.

Д-р Калина Стоянова - завеждащ паразитологична лаборатория.

Д-р Теменуга Бонева-Янева - завеждащ микробиологична лаборатория.

Д-р Деница Цанева - завеждащ вирусологична лаборатория.

Д-р Светлана Попова - завеждащ лаборатория "Майчин дом".

Д-р Стоянка Танчева - специалист клинична лаборатория.

Д-р Иван Еремиев - лекар.

Медицински лаборанти в лабораториите са: Айлин Мустафа, Александра Алексиева, Ана Гунчева-Петкова, Валентина Петкова, Валентина Кръстева, Ваня Ямболова, Ваня Цонева, Величка Минчева, Венетка Костадинова, Галина Николова, Галина Караиванова, Даниела Малчева, Даниела Атанасова- Абдел Разек, Диана Желева, Жени Георгиева, Живка Панайотова, Елис Ясим-Атанасова, Здравка Господинова, Златина Димитрова, Иванка Тонева, Ивена Добрева, Калинка Стоянова, Красимира Драганчева, Красимира Желязкова, Красимира Иванова, Лина Кюрюлева, Лилия Христова-Стоилова, Мария Ростамлоо, Миглена Атанасова, Милена Димитрова (Бдин), Милена Димитрова (Съборни),Милена Петкова, Недялка Асенова, Николинка Йорданова, Петя Славова, Росица Великова, Росица Петрова, Румяна Илиева, Руска Лалева, Сияна Петрова,Таня Буй, Таня Ванкова, Таня Велева, Таня Илиева , Таня Коева, Татяна Кирова, Татяна Митева, Теодора Янева, Теодора Иванова, Янка Цветкова.

Оперативен счетоводител - Ралица Начева, Иван Рачев.
АСЧ: Румяна Петрова
Администратори: Ивайло Илиев, Ивелина Стоянова, Станислава Славова, Юлия Стоянова.

Лабораторията разполага със специализиран транспорт и има назначени куриери за транспортиране на биологичните материали между отделните звена, както и при посещения на пациенти по домовете им.

Куриери и Логистика: Таня Теофилова, Антон Димитров, Емилиян Петков, Светослав Баев, Димитър Донев.

Санитар: Валя Радомирова